Om Holm

Jeg er født i 1947 i Engesvang vest for Silkeborg. Efter skolegang og realeksamen blev jeg ansat ved flyvevåbnet i august 1965, startende i militærpolitiet efter grunduddannelse.
 
Under tjenesten i flyvevåbnet, der varede i 10 år, har jeg været udstationeret
ved NATOs militære Hovedkvarter i Mons Belgien fra januar 1971 til udgangen af 1974. Under denne udstationering var jeg udlånt til tjeneste på den danske ambassade i Wien i 1973 under Youm Kippurkrigen.
 
Ansættelse som politibetjent på prøve den 011174, og ved fastansættelse 3 år senere blev jeg stationeret i Gladsaxe, Ballerup, Politiets efterretningstjeneste, Gråsten politikreds, Helsingør politikreds og endelig den 010784 ansat ved Rigspolitichefens Rejseafdeling.
 
I rejseafdelingen har jeg arbejdet i sammenlagt 23 år, med speciale i drab og narkotika samt anden form for organiseret kriminalitet.
 
Det var under dette arbejde, at jeg i 1995 første gang stiftede bekendtskab med brødrene Nielsen og deres familie, et bekendtskab der fortsat består den dag i dag.

 

Da jeg blev pensioneret i 2010 skrev jeg sammen med brødrene Henrik og Steen Nielsen en autentisk og dramatisk historie om to af de største narkosager i Danmark begået af netop brødrene Steen og Henrik Nielsen. Jeg opklarede begge sager, og fik de to brødre dømt.  Brødrene og jeg, har under de to sagsforløb har skrevet bogen “Nemme penge” sammen.
 

 Forfatteren i sine unge dage.